Chính Sách Bảo Mật
BẰNG CÁCH TRUY CẬP SACH.GIAIPHONGLANHDAO.COM, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI.
GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty PDCA cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web sach.giaiphonglanhdao.net ("trang web" hoặc "web") và cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.
Thuật ngữ "chúng tôi" và "của chúng tôi" đề cập đến công ty PDCA. Các thuật ngữ "người dùng", "bạn" và "của bạn" đề cập đến khách truy cập trang web, khách hàng và bất kỳ người dùng nào khác của trang web.
Thuật ngữ "thông tin cá nhân" được định nghĩa là thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi để nhận dạng cá nhân bạn và / hoặc thông tin liên lạc của bạn, chẳng hạn như tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
Sử dụng trang web sach.giaiphonglanhdao.com, bao gồm tất cả các tài liệu được trình bày ở đây và tất cả các dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi công ty PDCA phải tuân theo Chính sách bảo mật sau đây. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả khách truy cập trang web, khách hàng và tất cả người dùng khác của trang web. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này, không sửa đổi và thừa nhận.
Thông tin chúng tôi thu thập
Đơn đặt hàng sản phẩm. Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân khác nhau với từng đơn đặt hàng sản  phẩm.
Điều này bao gồm:
Tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác của bạn. Thông tin này được chia sẻ với nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi để đảm bảo hoàn thành đơn hàng của bạn. Chúng tôi sử dụng email của bạn để liên lạc với bạn về đơn hàng của bạn và để quản lý mối quan hệ khách hàng của chúng tôi với bạn. Khi bạn đặt hàng bạn có thể được thêm vào danh sách gửi thư điện tử của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@pdca.vn
Thông tin thanh toán của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin thanh toán cho mỗi đơn đặt hàng nhưng chúng tôi không lưu trữ thông tin thanh toán trên máy chủ công ty. Thông tin thanh toán của bạn được thu thập và xử lý an toàn thông qua các nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi.
Tương tác với Blog
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, bao gồm:
Địa chỉ email của bạn để đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi, đăng ký cuộc gọi tư vấn, hoặc đăng ký một trong các diễn đàn tương tác của chúng tôi;
Tên, địa chỉ email, trang web của bạn để đăng bình luận trên blog của chúng tôi; và hồ sơ truyền thông xã hội của bạn để chia sẻ một bài viết từ blog của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội thông qua một nhà cung cấp bên thứ ba; Tên đầy đủ của bạn, địa chỉ email và tin nhắn để liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ của chúng tôi.
Hoạt động
Chúng tôi có thể ghi nhận và lưu trữ lại các thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như các tìm kiếm mà bạn thực hiện, các trang bạn xem, loại trình duyệt bạn sử dụng, địa chỉ IP, URL yêu cầu, URL đề cập đến và thông tin về mốc thời gian. Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để quản lý trang web và cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nằm mục đích tổng hợp để thực hiện các phân tích thống kê về hành vi và đặc điểm của người dùng nhằm đo lường sự quan tâm và sử dụng các khu vực khác nhau của Trang web.
Cookies
Chúng tôi có thể gửi cookie đến máy tính của bạn để xác định trình duyệt của bạn và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Thuật ngữ "cookie" dùng để chỉ những mẩu thông tin mà một trang web gửi tới ổ cứng máy tính của bạn trong khi bạn đang xem trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cả hai cookie phiên (sẽ hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt của bạn) và các cookie liên tục (lưu lại trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng). Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối lưu cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt web của bạn. Nếu bạn chọn vô hiệu hoá cookie, một số khu vực của Trang web hoặc tất cả Trang web có thể không hoạt động ổn định.
Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào
Thông tin bạn cung cấp được sử dụng để xử lý giao dịch, gửi email định kỳ và cải tiến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy, những người giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành việc kinh doanh và phục vụ khách hàng và khách truy cập. Những bên thứ ba đáng tin cậy này đồng ý giữ bí mật thông tin này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba không liên quan.
Liên kết với bên thứ 3
Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Trừ khi có thảo luận khác trong Chính sách Bảo mật này, tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn trên Trang của chúng tôi. Các trang web khác có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi thông qua liên kết hoặc có những chính sách riêng của họ liên quan đến quyền riêng tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bên thứ ba.
Bảo mật
Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, lạm dụng hoặc bị tiết lộ. Tuy nhiên, không có trao đổi dữ liệu qua Internet nào có thể được đảm bảo là 100% an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng thông tin cá nhân bạn tự nguyện chia sẻ với chúng tôi thông qua trang này có thể bị truy cập hoặc bị giả mạo bởi bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin bị chặn nào được chia sẻ thông qua trang web của chúng tôi mà không có sự hiểu biết hoặc sự cho phép của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các thông tin bị chặn theo bất kỳ hình thức trái phép nào
Trẻ em
Để truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có quyền lực và thẩm quyền cần thiết để tham gia vào Chính sách Bảo mật này. Trẻ em dưới 18 tuổi bị cấm sử dụng Trang web.
Thay đổi đối với Chính sách này
Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email tại info@pdca.vn
Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ info@pdca.vn

Cập nhật: Tháng 12 năm 2018
Copyright @2019 - Hoàng Đình Trọng, © All Rights Reserved
Powered By ClickFunnels.com